Film Service

บริการอื่นๆ | Our service

Black and White Analog Service

บริการล้างฟิล์มขาวดำ อัดภาพจากฟิล์มขาวดำ ฟิล์มขนาด 135 และ 120 ฟิล์มกระจก ฟิล์มบูด ฟิล์มหนัง
มีน้ำยาและกระดาษอัดภาพหลายขนาด หลายชนิด

ล้างฟิล์มขาวดำ

 • รับล้างฟิล์มขาวดำ ราคาม้วนละ 150.-บาท
  push/pull คิดราคา stop ละ 30.-บาท

 • คอนแทคปริ้นท์ ราคาแผ่นละ 120.-บาท

 • สแกนฟิล์ม ม้วนละ 100.-บาท

อัดภาพขาวดำ Hand print

กระดาษ Rasin Coated paper

 • ไซส์ 3×5 นิ้ว ราคารูปละ 50.-บาท
 • ไซส์ 5×7 นิ้ว ราคารูปละ 90.-บาท

 • ไซส์ 8×10 นิ้ว ราคารูปละ 200.-บาท

 • ไซส์ 10×12 นิ้ว ใบละ 450.-บาท

 • ไซส์ 12×16 นิ้ว ใบละ 500.-บาท

 • ไซส์ 16×20 นิ้ว ใบละ 1,100.-บาท

 • ไซส์ 20×24 นิ้ว ราคารูปละ 1,400.-บาท
 • หรือสั่งอัดภาพขนาดตามต้องการ สอบถามได้ครับ

กระดาษ Fiber base paper

 • ไซส์ 5×7 นิ้ว ราคารูปละ 150.-บาท

 • ไซส์ 8×10 นิ้ว ราคารูปละ 300.-บาท

 • ไซส์ 20×24 นิ้ว ราคารูปละ 1,500.-บาท
 • หรือสั่งอัดภาพขนาดตามต้องการ สอบถามได้ครับ

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามก่อนสั่งทำ

Digital Print Service

 • กรุณาสอบถาม ชนิดกระดาษ ขนาด และราคา

Scan Film Service

รับสแกนฟิล์มและภาพด้วยเครื่องสแกน Epson V800 ความละเอียดสูง
ได้ทั้ง .jpg และ .tiff

 • ฟิล์ม 135

 • ฟิล์ม 120

 • ฟิล์ม 4×5

 • ฟิล์มกระจก

Darkroom Service

ห้องมืดให้เช่า (เชียงใหม่)
น้ำยาผสมใหม่ พร้อมเครื่องอัดสำหรับฟิล์ม 135/120

 • เช่าห้องมืด 4 ชั่งโมง ราคา 1,000.-บาท/ 1คน
 • เช่าห้องมืด 8 ชั่วโมง ราคา 1,500.-บาท/ 1คน
 • ผู้ช่วยอัดภาพในห้องมืด ราคาชั่วโมงละ 300.-บาท

ติดต่อสอบถาม : ภูมิ 092 994 9492