Packshot : หลอดไฟ

ถ่ายภาพสินค้า (packshot) เพื่อการโฆษณาบนพื้นขาว ช่วยให้สินค้ามีความโดดเด่น ไม่มีสิ่งของอื่นรกสายตา สินค้าจึงมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

เหมาะกับการนำภาพที่ได้ไป ได-คัท (ภาพที่ตัดพื้นหลังออก) วางบนพื้นหลังใดก็ได้ที่ต้องการ เหมาะสำหรับการทำโบรชัวร์ เวบไซท์ โซเชียลมีเดีย แคตตาล็อก และป้ายโฆษณาต่างๆ

Customer :Wellux Thailand

เรื่องและภาพโดย: ภูมิ นริศชาติ
#รับถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา, website, brochure, ป้ายโฆษณา, social media, แคตตาล็อก