Chino-Portuguese Home style

 

บ้านสวนอยู่สบาย สไตล์ชิโน-โปรตุกิส ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมหลายชนเผ่าอย่างลงตัว ทั้งไทยจีน ล้านนา ฝรั่ง สามารถตกแต่งรวมกันได้แบบไม่เก้อเขิน ประกอบกับของสะสมที่มีอยู่แล้ว เพียงแค่จัดวางในที่ที่เหมาะสม เราจึงมองเห็นถึงความสุขของเจ้าของบ้านอบอวลให้เห็นในทุกมุมมอง poomnarischatHYot02 poomnarischatHYot13poomnarischatHYot01 poomnarischatHYot03 poomnarischatHYot04  poomnarischatHYot06 poomnarischatHYot07  poomnarischatHYot09 poomnarischatHYot10 poomnarischatHYot11 poomnarischatHYot17poomnarischatHYot12  poomnarischatHYot14 poomnarischatHYot08 poomnarischatHYot15 poomnarischatHYot18poomnarischatHYot16 poomnarischatHYot05