137 Pillars House

โรงแรม 137 Pillars House บนย่านวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งเมืองเชียงใหม่ ปรับประยุกต์บ้านดำทรงไทยล้านนาสมัยรัชกาลที่ 5 บ้านที่เดินทางผ่านกาลเวลาให้น่าจดจำ ให้กลายมาเป็นที่พักสุดหรูที่เพียบพร้อมสิ่งอำนวยสะดวก

poomnarischat02 poomnarischat03 poomnarischat06poomnarischat01 poomnarischat04 poomnarischat05  poomnarischat07 poomnarischat08 poomnarischat10poomnarischat09 poomnarischat12 poomnarischat13  poomnarischat15 poomnarischat18  poomnarischat17 poomnarischat14 poomnarischat20 poomnarischat21 poomnarischat22 poomnarischat19 poomnarischat23  poomnarischat25  poomnarischat24 poomnarischat27 poomnarischat28 poomnarischat29 poomnarischat30 poomnarischat31poomnarischat26