Thongma Studio

ทองมา สตูดิโอ

“รูปแบบการตกแต่งไม่ได้มีกำหนดตายตัวตามแบบแผน แต่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วอย่างดี เน้นการใช้วัสดุจริง และโชว์พื้นผิว หรือที่เรียกว่าสัจจะวัสดุ เลือกเส้นสี แสงเงา ที่เหมาะสมมาใช้ในงานบนพื้นความรู้ที่มี ขับเคลื่อนด้วยสุนทรียะที่มาจากตัวตนของเรา ดึงเอาหัวใจการตกแต่งแบบต่างๆ ออกมา แล้วต่อยอดความคิด จนออกมาเป็นทองมาสไตล์อย่างที่เห็นกัน”

ส่วนหนึ่งจากบนสัมภาษณ์ที่ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารคู่บ้าน

 

คุณทองมา ศิลปิน photo by ภูมิ นริศชาติ

 

 

ทองมา สตูดิโอ

359 ม.1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เปิดให้บริการทำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
โทร 09 4829 2961, 08 7925 6456
https://www.facebook.com/thongmastudio/
IG : thongma_studio