Packshot Portfolio : ภาพถ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ภาพถ่าย Packshot อาหารเพื่อการโฆษณา สำหรับใช้ภาพเพื่อทำการโปรโมทผ่านในหลายช่องทาง ทั้ง social media อาทิ facebook, instagram ก็สวยงามน่าดึงดูดลูกค้าได้ไม่น้อย

ภาพที่ได้สามารถนำมาจัดทำเมนูอาหาร, เวบไซท์ และสื่อต่างๆ ตามต้องการ

รับถ่ายภาพสำหรับทำเวบไซส์ แคทตาล็อก เมนู ติดต่อ ภูมิ นริศชาติ 092 9949492