Kid Portrait : Boy

ถ่ายภาพเด็ก ถ่ายภาพเด็ก ถ่ายภาพเด็ก ถ่ายภาพเด็ก ถ่ายภาพเด็กวลาเหมือนสายน้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับ เราต้องเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

เก็บภาพในวันเยาว์วัยเด็กของพวกเขาไว้เป็นความทรงจำดีๆ กันครับ

#รับถ่ายภาพเด็กและครอบครัวในราคาเบาๆ ติดต่อ 081 430 9330