Home : Loft Style

บ้าน Industrail Loft style เพดานสูง โปร่งโล่ง สบาย เน้นการโชว์พื้นผิวของวัสดุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการโชว์โครงสร้างสายไฟ ผนังอิฐมอญ และพื้นคอนกรีต

b01 b2 b03 b04 b05 b06 b07 b08เจ้าของบ้าน : นับวงศ์ ช่วยชูวงศ์